Ideas de paleta de colores Cyflwyno Palet Lliw
Menu

Cyflwyno Palet Lliw

Strategaethau Manteisio ar Balet Lliw Ruthless

Yn gyffredinol, mae porffor yn gysylltiedig â doethineb, creadigrwydd, annibyniaeth, hud a dirgelwch. Mae’n ymddangos bod cael porffor o dan ein rheolaeth (artistig) wedi bod yn anodd. Mae cyngor gwyrdd ar iechyd ac arian, a phorffor yn awgrymu doethineb, breindal a pharch. Nid eich porffor yw eich porffor. Oherwydd bod porffor yn cael ei greu trwy gyfuno lliwiau cynnes ac oer cryf, mae’n cadw’r ddau eiddo. Anaml y mae’r porffor lliw yn digwydd o ran ei natur ac, o ganlyniad, mae’n aml yn cael ei ystyried yn ystyr sanctaidd. Mae’r lliw porffor eilaidd (a geir rhwng coch a glas yn yr olwyn lliw) ac arlliwiau o lwyd yn toddi yn yr oerfel cynradd glas cynradd a choch cynnes gyda’i gilydd.

Opsiynau Palet Lliw Uchaf

Ar ôl i chi osod y lliwiau, a bod pobl yn gwybod am eich brand, rydych chi’n tueddu i gofio hynny ar gyfer y lliw. Byddai’r mwyafrif o bobl yn dweud mai glas yw eu hoff liw. Gan mai hwn yw hoff liw’r mwyafrif o bobl, gallwch apelio ar unwaith i gynulleidfa ehangach. Lliwiau ysgafn sydd orau ar gyfer y cefndir gyda lliw tywyll iawn ar gyfer y testun ei hun. Mae’n berffaith ar gyfer lliwiau acen, galwadau am weithredu, neu unrhyw le maen nhw am gael sylw pobl. Yn y diwedd, maent yn dynodi lliwiau acen yn ymddangos heb fawr o ddiddordeb i’r mwyafrif.

Palet lliw – y Stori

Sut i ddewis y lliw cywir ar gyfer eich cais Sut i ddewis y lliw cywir ar gyfer eich cais Nodi canfyddiadau cynulleidfaoedd Er bod gan rai lliwiau ystyr gyffredinol, mae gan lawer o liwiau ganfyddiadau lleol gwahanol. Rhaid i liwiau cais fod yn gydnaws â chynnwys y cais a’i bwrpas. Gall ystyr lliw anghywir i’ch cais arwain at ganlyniadau trychinebus.

Sut i ddechrau gyda’r Palet Lliw?

Mae pobl yn gweld lliw yn y lle cyntaf, felly mae popeth arall yn eilradd. Wrth gwrs, rydych chi am ddewis y lliwiau rydych chi wir yn eu hoffi. Mae gan y lliw ymddangosiad artiffisial cynhenid ​​sy’n gwneud ei gyfarfyddiad ei hun ym myd natur mor swrrealaidd. Gall rhai lliwiau newid ein hwyliau, neu hyd yn oed effeithio ar ein cyflwr corfforol. Bydd y lliw a’r athroniaeth ategu berffaith yn dod yn offeryn hunan-farchnata ar gyfer eich cais.

Hanes y Palet Lliw Gwrthbrofedig

Pan fydd ymwelwyr newydd yn glanio ar eich blog, y pethau cyntaf maen nhw’n eu dehongli yw lliwiau. Mae defnyddio lliw i fywiogi ystafell, tŷ neu adeilad swyddfa yn ffordd hawdd o wella egni yn eich amgylchedd ac yn enwedig ynoch chi. Fe’i defnyddir yn ymwybodol yn pelydru dirgryniadau bwriadol tuag at y byd. Dylai lliwiau eicon y cais fynegi cyfleustodau’r cais yn uchel ac yn glir.

Sut i Ddewis Lliw y Palet

Nid oes rhaid i ddiweddaru eich palet lliw cegin fod yn helaeth o fwyn. Yn y bôn, mae palet lliw yn ddetholiad o 2 neu 3 lliw y gellir eu defnyddio ym mhobman ar gyfer eich brand. Mae ein palet lliw yn cyflwyno ffrynt unedig ym mhob cyfrwng, gan gynnwys deunyddiau printiedig, eitemau hyrwyddo a lleoedd ar-lein. Rhaid i chi ddiffinio’ch palet lliw a chyfyngu’r lliwiau i dri. Palet lliw UWCHRADD Caniateir cefnogaeth lliw PALETTESA gyda defnydd cyfyngedig.

Nesaf, byddaf yn esbonio’r dulliau y dylech eu defnyddio i ddefnyddio’r codwr lliw delwedd fel a ganlyn:

1. Cliciwch Dewis “Dewiswch eich delwedd”, yna dewiswch y ddelwedd rydych chi am wybod y cod lliw a’i llwytho.
2. Ysgrifennwch enw’r ddelwedd yn y golofn wag, ar ôl “Rhowch enw delwedd”
3. Yna cliciwch ar “Anfon”

Ar ôl hynny, mae’r dilyniant lliw amlycaf, enghreifftiau lliw, lliwiau hecsadegol, lliwiau RGB ac enwau lliwiau yn gyflawn ac yn gyflawn mewn tabl.

Sut?? Mae’n hawdd, iawn?

Ceisiwch uwchlwytho cymaint o luniau ag sydd gennych chi. Ac arsylwch ganlyniadau’r cyfuniadau lliw a gynhyrchir yn y tabl. Bydd y ddelwedd y gwnaethoch chi ei llwytho i fyny yn dangos yr holl liwiau amlycaf, y lliw hecsadegol, y lliw RGB a hefyd enw’r lliw.

Check Your Image Color
Enter image name : You must insert 4 word


Esta "Cyflwyno Palet Lliw" el gráfico tiene 20 colores dominados, que incluyen Arterial Blood Red, Redbox, Uniform Grey, Snowflake, Sefid White, Red Blood, Ash Hollow, Bazaar, Raisin in the Sun, Thistle, Dragonfly, Quill Tip, Aged Chocolate, Lovely Euphoric Delight, White, Last Light Blue, Foundation White, Cold Lips, Tetsu-Kon Blue, Infrared Burn. Hace una combinación de colores tan hermosa inspirada en esta imagen.

Color data for:

ColorHexRGBName
#781818rgb (120, 24, 24)Arterial Blood Red
#903030rgb (144, 48, 48)Redbox
#a8a8a8rgb (168, 168, 168)Uniform Grey
#f0f0f0rgb (240, 240, 240)Snowflake
#fff0f0rgb (255, 240, 240)Sefid White
#600000rgb (96, 0, 0)Red Blood
#a89090rgb (168, 144, 144)Ash Hollow
#907878rgb (144, 120, 120)Bazaar
#786060rgb (120, 96, 96)Raisin in the Sun
#d8c0d8rgb (216, 192, 216)Thistle
#304878rgb (48, 72, 120)Dragonfly
#303060rgb (48, 48, 96)Quill Tip
#604848rgb (96, 72, 72)Aged Chocolate
#fff0ffrgb (255, 240, 255)Lovely Euphoric Delight
#ffffffrgb (255, 255, 255)White
#486090rgb (72, 96, 144)Last Light Blue
#f0f0ffrgb (240, 240, 255)Foundation White
#90a8f0rgb (144, 168, 240)Cold Lips
#181848rgb (24, 24, 72)Tetsu-Kon Blue
#d83030rgb (216, 48, 48)Infrared Burn